Om utveckling och förändring

Varje system är perfekt designat för att skapa precis det resultat det skapar. Om vi håller fast vid den övertygelse som vi alltid haft och insisterar på att göra precis som vi alltid gjort, kan vi förvänta oss att få precis de resultat som vi alltid fått. Så skriver en klok man vid namn Donald M. Berwick.

Allt utvecklingsarbete som ska göra skillnad kräver förändring. Utvecklingsarbete kräver också att vi gemensamt vet vart vi ska, att det finns ett gemensamt mål att bygga en plattform kring. Genom
en gemensam förståelse, teori, metodik och genom gemensamma verktyg så nås målet lättare.

Utveckling och process ser förändring som något gott, vi ser utveckling som viktigt och positivt.

Vi finns för att stötta din organisation i utvecklingsarbete likväl som vi kan genomföra genomlysning av din organisation, vi hjälper dig med skräddarsydda brukarundersökningar och vi har genuin och långvarig erfarenhet av arbete med marknadsundersökningar.