Det första stora uppdraget.

Den 11 maj händer det, Utveckling och Process tar det riktiga klivet in i konsultvärlden.
PlanB anordnar en Utvecklingsdag, “en dag när plan A inte håller, en dag där vi tänker nytt, vi tänker annorlunda, sätter oss i framtiden och skapar en Plan B”, där Marianne som associerad konsult ansvarar för upplägget och håller i alla trådarna. Utöver att vi står för upplägget rent strukturellt kring föreläsningar och workshops så kommer Utveckling och Process även stå för den underbara maten som kommer serveras i samband med Utvecklingsdagen, från frukost till After Workshops.

Läs mer om dagen genom att klicka här…

Utvecklingsdagen blev snabbt fullbokad men vi har en reservlista där man är välkommen att anmäla sitt intresse genom att maila till info@utvecklingochprocess.se .