Verksamhets- och organisationsutveckling

Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt synsätt på organisation, vi vet att helheten är större än summan av delarna och är fast övertygade om att en organisations delaktighet är en framgångsfaktor liksom vikten av att sätta ljuset på det som fungerar för att på så sätt få mer av det.

 Från oss får du stöd i hela utvecklingsprocessen, från nulägesanalys till måluppfyllelse.

Utveckling och Process har genomfört ett antal organisationsöversyner. Uppdragen har genomförts genom inläsning av bakgrundsmaterial, intervjuer med chefer och strategiskt viktiga personer.

Workshops har genomförts med medarbetare och chefer utifrån resultat av intervjuer. Omvärldsanalys genomförs alltid och uppdragen stäms kontinuerligt av med uppdragsgivaren. 

Framgångsfaktorn är den täta kontakten och avstämningen med uppdragsgivaren i samklang med det breda intresse och samverkan som upparbetas genom en transparant och inbjudande process som efterfrågar delaktighet och synpunkter från hela organisationen. Vi berättar gärna mer om bland annat om ”Visionsarbete med ’Afternoon tea’”, ta kontakt med oss genom att använda kontaktformuläret.