Verksamhets- och organisationsutveckling

Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt synsätt på organisation, vi vet att helheten är större än summan av delarna och är fast övertygade om att en organisations delaktighet är en framgångsfaktor liksom vikten av att sätta ljuset på det som fungerar för att på så sätt få mer av det.
Från oss får du stöd i hela utvecklingsprocessen, från nulägesanalys till måluppfyllelse.

Ring oss så berättar vi mer, bland annat om visionsarbete med afternoon tea.