Ledarskapsutveckling

Att vara chef och ledare är en profession i sig. Som chef och ledare är du ofta rätt ensam och många gånger i behov av nya verktyg för att utföra ditt ledarskap på bästa sätt för organisationen du verkar i.

Ditt ledarskap ska styra mot uppsatta mål, du ska stötta dina medarbetare, vara lyhörd för dina uppdragsgivare och arbeta för en effektiv organisation med goda resultat. Utveckling och Process erbjuder stöd i detta arbete till dig som chef och ledare. Vi utgår från dina och organisationens behov och skräddarsyr utifrån det.

Vi erbjuder
Handledning, enskilt eller i grupp
Coachning, enskilt eller i grupp
Ledarstöd i utvecklingsarbete
Kompetensutveckling kring ledarrollen
Ledningsgruppsutveckling, där vi utgår från fyra grundområden:
Funktion
Arbetsinnehåll
Formalia
Samverkansformer

Vi erbjuder er gärna en Ledarskapsdag som avslutas med snittar och mingel.