Feedbackutbildning

Utveckling och Process Consulting AB har genom seniorkonsulterna Kim Ruthberg och Marianne Saur Hedlund arbetat med att utbilda, handleda och utveckla chefer, ledare och medarbetare inom feedbackkultur under flera år och har haft och har uppdrag i ett flertal kommuner utifrån detta.
I feedbackutbildningen ingår teoretiska kunskaper samt praktiska övningar kring feedback och AI.


Om feedback-kultur

I vårt arbete med organisations- ledar- och teamutveckling ser vi så ofta behovet av att arbeta med kulturen i organisationen, ledningen och i teamet. För att få en effektiv organisation, för att kunna få till en organisationsutveckling i syfte att ge de människor organisationen är till för bättre stöd, behandling, rättssäkerhet, bemötande och så vidare behövs förändring i olika områden.
”Varje system är perfekt designat för att skapa precis det resultat det skapar. Om vi håller fast vid den övertygelse som vi alltid haft och insisterar på att göra precis som vi alltid gjort, kan vi förvänta oss att få precis de resultat som vi alltid fått.”
Donald M. Berwick, MD, MPP, President Emeritus and Senior Fellow, Institute for Healthcare Improvement, USA.Förändring

Det strategiska perspektivet innebär att vi gemensamt är överens om att en förändring ska ske och hur målet ter sig, det är en relativt snabb process som kan ta allt ifrån en vecka till ett halvår.
Det strukturella perspektivet, som handlar om att ändra arbetssätt, metoder, verktyg med mera, är en process som kan ta mellan ett till två år. 

Det kulturella perspektivet däremot handlar om en resa som kan ta mellan tre till sju år, där det finns osynliga strukturer, det vi ofta brukar benämna som det som ”sitter i väggarna”. Det kan exempelvis vara vanor och beteenden, värderingar och sätt att bemöta dem vi är till för och varandra.
Här kommer feedback-kultur in i bilden. Genom att arbeta med en kulturförändring och implementera en kultur som utgår från feedback får hela organisationen stöd i att arbeta med ständiga förbättringar som en del i det vardagliga arbetet.Appreciative Inquiry

En teori och metod som är användbar i feedback arbete är ”Appreciative Inquiry”, AI. Det är en processmetodik som engagerar individerna i en organisations förnyelse och utveckling. Det är både ett förhållningssätt och en metod när det gäller förändringsarbete på ett annat, nytt sätt än det som vi vanligtvis brukar göra – leta problem och åtgärda. AI är utvecklat av David Cooperrider och Suresh Srivastva vid Case Western Reserve-universitetet, USA.
Genom AI arbetar vi som organisation lösningsorienterat med förändringsarbetet och tar vår utgångspunkt i det som fungerar allra bäst. Varför fungerar just detta så bra? Hur kan vi bygga vidare på dessa styrkor och förbättra våra prestationer ytterligare? Individerna identifierar arbetssätt, metoder och system som varit framgångsrika och gör dessa till norm istället för undantag. Man är appreciative, uppskattande, men utför också en inquiry, en noggrann undersökning för att få reda på vad det är som fungerar. Grundantagandet är att organisationen har en inneboende lösning, inte ett problem. Det är som att se glaset halvfullt i stället för halvtomt.
Om intresse finns för detta skräddarsyr vi just din organisations utbildning utifrån de behov som finns.