Kim Ruthberg

Kim är seniorkonsult och har arbetat under många år som organisationskonsult i eget företag. Kim har en mångårig och gedigen erfarenhet av ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling, teamutveckling samt arbete med stress- och krishantering.

Kim handleder/coachar chefer och ledare. Kim arbetar utifrån ett lösningsfokuserat synsätt samt implementerar feedback som en del av kulturen.

Kim tar också uppdrag inom utbildning främst feedbackutbildningar.