Alf Hedlund

Är seniorkonsult och en av Utveckling och Process ägare. Alf har mångårig erfarenhet av projektledning, undervisning och arbete med marknadsundersökningar.

Alfs bakgrund inom banksektorn och resebranschen bidrar till en bred kunskap inom analys och undersökningsarbete. Alf är också diplomerad dataarkitekt från IRM.