Om Oss

Vi är ett konsultföretag med bred kunskap och gedigen erfarenhet och mångsidig verksamhet.
Till Utveckling och Process Consulting AB hör också bifirman Up Wine.

Alf Hedlund

Är seniorkonsult och en av Utvecklings och Process ägare. Läs vidare om Alf.
E-post: alf@utvecklingochprocess.se

Kim Ruthberg

Är seniorkonsult. Läs vidare om Kim.
E-post: kim@utvecklingochprocess.se

Marianne Saur Hedlund

Är seniorkonsult och en av Utvecklings och Process ägare och VD i företaget. Läs vidare om Marianne.
E-post: marianne@utvecklingochprocess.se

Oscar Dino Saur Hedlund

Är seniorkonsult, cateringmakare och vinansvarig. Läs vidare om Oscar.
E-post: oscar@utvecklingochprocess.se