Möjligheter finns till den bästa hjälp ni kan få!

Från den 1 oktober har vår VD och seniorkonsult Marianne utrymme för nya uppdrag, under hösten på deltid och från januari 2019 på heltid!

Under året har Marianne arbetat med organisationsöversyn, verksamhetsutveckling, utbildning och stöd i förändringsprocesser kring feedback-kultur samt haft uppdrag som stöd till chefer.

Kontakta oss via info@utvecklingochprocess.se om du tror att vi kan stötta, hjälpa och finnas med i någon process på din arbetsplats!