Det finns bara möjligheter!

Nu har Marianne möjlighet att ta nya uppdrag! Hör av dig så vi kan planera för nytt uppdrag med möjlig start i mars!

Marianne har under det senaste året varit inne i flera kommuner och haft större uppdrag såsom genomlysning av avdelningar som inte fungerar så bra. Senaste uppdraget var att implementera nya arbetsmetoder och arbeta med samverkan i en organisation.

Marianne har också flera handledningsuppdrag, främst chefshandledning, både enskilt och i grupp.

Du kan också hyra in Marianne som interimschef för kortare uppdrag på deltid.