Om utveckling och förändring

Varje system är perfekt designat för att skapa precis det resultat det skapar. Om vi håller fast vid den övertygelse som vi alltid haft och insisterar på att göra precis som vi alltid gjort, kan vi förvänta oss att få precis de resultat som vi alltid fått. Så skriver en klok man vid namn Donald M. Berwick.

Allt utvecklingsarbete som ska göra skillnad kräver förändring. Utvecklingsarbete kräver också att vi gemensamt vet vart vi ska, att det finns ett gemensamt mål att bygga en plattform kring. Genom
en gemensam förståelse, teori, metodik och genom gemensamma verktyg så nås målet lättare.

Utveckling och process ser förändring som något gott, vi ser utveckling som viktigt och positivt.

Vi finns för att stötta din organisation i utvecklingsarbete likväl som vi kan genomföra genomlysning av din organisation, vi hjälper dig med skräddarsydda brukarundersökningar och vi har genuin och långvarig erfarenhet av arbete med marknadsundersökningar.

Det första stora uppdraget.

Den 11 maj händer det, Utveckling och Process tar det riktiga klivet in i konsultvärlden.
PlanB anordnar en Utvecklingsdag, “en dag när plan A inte håller, en dag där vi tänker nytt, vi tänker annorlunda, sätter oss i framtiden och skapar en Plan B”, där Marianne som associerad konsult ansvarar för upplägget och håller i alla trådarna. Utöver att vi står för upplägget rent strukturellt kring föreläsningar och workshops så kommer Utveckling och Process även stå för den underbara maten som kommer serveras i samband med Utvecklingsdagen, från frukost till After Workshops.

Läs mer om dagen genom att klicka här…

Utvecklingsdagen blev snabbt fullbokad men vi har en reservlista där man är välkommen att anmäla sitt intresse genom att maila till info@utvecklingochprocess.se .